• ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﭖ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯗ

 • يوللىغۇچى : ئەلكۈيى تورى
 • ئىنكاسلار :
 • يوللانغان ۋاقتى : : 2016-12-26 09:04
 • ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﭖ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯗ

  ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ, ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ«ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﯦﻠﻮﺳﯩﻨﻰ ﺑﯧﺠﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺗﻪﺩﺑﯩﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺗﻰ» (ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ«ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ» ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ) ﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ , ﺑﯘ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺗﺘﺎ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺟﺎﺯﺍ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ. ﺑﯘ 1997-ﻳﯩﻠﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﺩﻟﯩﻴﻪ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﻪﺩﻟﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺗﻰ.

  ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﻳﻪﻥ ﻣﺎﯞﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﭽﻪ, «ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﯦﻠﻮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ» . 2013-ﻳﯩﻠﻰ 7-ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ 2016-ﻳﯩﻠﻰ 10-ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻰ, ﺋﯩﻤﭙﻮﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﯦﻠﻮﺳﯩﺪﯨﻦ 4636 ﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ, 4250 ﺩﯦﻠﻮﻧﻰ ﺳﻮﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ, ﻛﯜﭼﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﺎﻧﻰ 6439 ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﮬﯧﺴﺎﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯦﻠﻮ 1400 ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ, ﻛﯜﭼﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﺎﻧﻰ 1900 ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ.

  ﻳﻪﻥ ﻣﺎﯞﻛﯜﻥ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ: ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﺪﻯ, ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ, ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮﺍ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ, ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﭖ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺶ, ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻰ ﻣﻪﯞﺟﯜﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ , ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ «ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ» ﺗﺎ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﺪﻯ.

  ﻣﯘﺧﺒﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺸﯩﭽﻪ, ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ «ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ» ﺗﺎ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ, ﺑﯘﻟﻐﯩﻤﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﭖ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺶ, ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﯚﻟﭽﻪﭖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﯟﻯ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻦ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ, ﺋﺎﻣﻤﯩﻴﺎﻛﻠﯩﻖ ﺋﺎﺯﻭﺕ, ﮔﯜﯕﮕﯜﺭﺕ Ⅳ ﺋﻮﻛﺴﯩﺪﻯ, ﺋﺎﺯﻭﺕ ﺋﻮﻛﺴﯩﺪﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ «ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺑﯘﻟﻐﺎﺵ» ﺩﻩﭖ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﺪﻯ.

  ﻳﻪﻥ ﻣﺎﯞﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ, « ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺪﻩ ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮﺍ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ »ﺋﯩﻜﻪﻥ.

  ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ «ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ» ﺗﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﺪﻯ, ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺳﯩﺴﯩﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﺎ ﭘﺎﺭﺍﻣﯧﺘﺮﻏﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻐﺎ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺶ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ; ﺋﻪﯞﺭﯨﺸﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﺎﺷﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

  ﻳﻪﻥ ﻣﺎﯞﻛﯜﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: «ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻰ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﺳﺎﺱ». ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻳﯜﺭﯛﺷﯜﺷﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ, ﺑﯘ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ, ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺎﯞﯨﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ, ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﭖ, ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ.

  ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ «ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ» ﺗﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﺪﻯ: ﻣﯘﮬﯩﺖ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ-ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﺵ, ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ, ﻣﯘﮬﯩﺖ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﮬﺎﯞﺍﺭﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻣﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.

  ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﺎﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ , ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻﺷﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺶ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ, «ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ» ﺗﺎ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﺪﻯ, ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻﺵ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ, ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻﺵ ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ, ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ,ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻﺵ ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﺪﻩ ﺯﻭﺭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ.

  مەنبەسى :شىنخۇا تورى
  • ماتىرىياللار چۈشۈۋاتىدۇ ...
 • ئەڭ يېڭى رەسىملەر

 • ئەلكۈيىدە بۈگۈن..

 • تەۋسىيەلىك